Pansio omin sanoin

Pansio omin sanoin  -projektin ideana on antaa Pansion paikkojen kertoa tarinoita, joita ne ovat nähneet.

Paikka on suhteellinen – se voi olla suuri tila tai se voi tarkoittaa hyvinkin pientä kohtaa: bussipysäkkiä, tiettyä kirjaston hyllyä, roskakoria, kaupan hyllyä, tiettyä metsän puuta ja myös sellaisia paikkoja, joita ei enää konkreettisesti ole. Paikkoja, joita on jo nyt kerättyjen tarinoiden perusteella koettu tärkeiksi, ovat mm. seurakuntatalo, koulu ja sen kenttä, Me-talo, kirjasto, kauppa, metsät (erityisesti menetetty metsäalue), palanut työväentalo, asuinalueet ja laivastoasema.

Tarinoiden välittäjinä toimivat alueen ihmiset. Heidän kertomustensa kautta paikkojen muistot muuttuvat yhteiseksi tarinaksi Pansiosta. Tarinoista kootaan Muistopeli-niminen teos, joka tulee julki keväällä 2017.

Teoksen taiteellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sanataideohjaaja Eevastiina Kinnunen sekä teatteri-ilmaisun ohjaaja Maiju Tainio. Tarinoiden keruusta vastaavat Humakin opiskelijat ja Me-talon opiskelijaharjoittelija.

Projektissa ovat Humakin lisäksi mukana Kirjan talo ry sekä Me-talo/Fingerroosin säätiö.

Muistopeli

Pansio omin sanoin-projektin taiteellinen ulostulo on Muistopeli. Muistopeli on “perinteinen” muistipeli, jossa pareina ovat kuva paikasta ja paikan tarina – tarina, jonka paikka meille kertoo todistamastaan elämänmenosta. Paikkojen tarinat perustuvat Humakin opiskelijoiden ja Me-talon työharjoittelijan keräämiin ja litteroimiin haastatteluihin. Projektin taiteilijat Eevastiina Kinnunen ja Maiju Tainio työstävät pansiolaisten kertomusten pohjalta pieniä, fragmentaarisia tarinoita, joissa Pansion kulmakunnat saavat oman äänen. Yhdessä Humakin opiskelijoiden kanssa taiteilijat toteuttavat peliä varten teksteihin yhdistettävän valokuvasarjan tarinoiden paikoista sekä näitä kuvia ja tekstejä yhdistävän korttipakan.

Muistopeli julkistetaan 2.4. klo 13–16 Me-talolla. Muistopelin julkistustapahtumassa pelataan muistopeliä ja tehdään omia kuva- ja tarinapareja. Julkistuspäivänä järjestetään myös opastettu kierros muistojen paikkoihin klo 14 ja klo 15. Pelailun lomassa on tarjolla kahvia ja pullaa.

Muistopeliä pääsevät pansiolaiset pelaamaan mm. Me-talolla, kirjastossa, koulussa, vanhainkodissa, pubissa, jne., sillä korttipakat jäävät näihin paikkoihin pelattavaksi myös hankkeen loputtua. Yhteiset pelihetket Muistopelin parissa jatkuvat toivottavasti pitkään ja virittävät mahdollisesti myös uusia spontaaneja tarinankerrontahetkiä pelin inspiroimana.

Uutiset