Keltinmäki omin silmin ja sanoin

Hankkeessa toteutetaan pienimuotoisia kirjoittamisen työpajoja Keltinmäen peruskoulun kuutosille äidinkielen opetuksen osana sekä luodaan vuorovaikutusta Keltinmäen koulun ja Keltinmäen päiväkeskuksen välille. Tavoitteena on tarjota jokaiselle Keltinmäen koulun 6. luokalle yksi tekstipaja. Lisäksi osa oppilaista osallistuisi myöhemmin valinnaiseen jatkopajaan sekä vierailuun päiväkeskuksessa.

Keltinmäen koululle projektiin osallistuminen on maksutonta.

Alustava aikatauluehdotus:

* Huhtikuu: jokaiselle kutosluokalle oma tekstipaja

* Toukokuu: valinnainen jatkopaja, 2 päivää. (toisena päivänä tekstien työstäminen, toisena vierailu Keltinmäen päiväkeskuksessa)

Tekstipajojen vetäjinä toimii kaksi kirjoittamisen ammattilaista, kirjailijat Katri Alatalo ja Petri Turunen Keski-Suomen Kirjailijat ry:stä. Pajat ovat eräänlaisia tekstimatkoja. Tarkoituksena niissä on, että oppilaat liikkuvat omassa asuinympäristössään sen puhekulttuureista, asukkaista ja miljööstä havaintoja tehden ja niistä kirjoittaen sekä tutustuvat samalla kirjoittamisen mahdollisuuksiin luoda mahdollisia maailmoja. Matkojen lähtöpisteenä toimii koulu ja määränpäänä on mahdollisuuksien mukaan joko Keltinmäen lähikirjasto tai Keltinmäen asukasyhdistyksen Keltinmäen keidas. Niiden väliin jää reitti, jonka varrelta kirjoittamisen ohjaajien/tekstimatkaoppaiden ohjauksessa oppilaat poimivat jonkin tapahtumapaikan, aiheen, sattumuksen tai henkilöitä sekä mahdollisesti myös autenttisia repliikkejä ja haastattelumateriaalia.

 

Materiaalin keräämisessä voidaan hyödyntää myös erilaisia tallennusvälineitä (esimerkiksi kännykkäkamera). Tekstimatkan päätepisteessä (kirjasto tai Keltinmäen keidas) kirjoitetaan matkan pohjalta lyhyitä dialogeja, lähiötarinoita tai niiden luonnoksia, runomuotokuvia, kohtauksia tai uutisreportaaseja oppilaiden lajivalinnan ja kiinnostuksen mukaan. Tekstipajat toteutetaan niin, että oppilaat kirjoittavat omalla äidinkielellä, elleivät he halua käyttää jotain toista kieltä.

Tekstipajan pituus voidaan sopia koulun aikataulujen mukaan: 2–3 oppituntia / työpaja. Tekstipajat toteutettaisiin mieluiten huhtikuun aikana.

Myöhemmin keväällä (toukokuussa) osalle oppilaista tarjoutuu mahdollisuus osallistua sanataideyhdistys Rapinan järjestämälle valinnaiselle kurssille, jolla jatketaan pajoissa syntyneiden lyhyiden kirjoitusten työstämistä. Lisäksi Rapina toteuttaa yhdessä Humakin Anu Soinin kanssa kurssipäivän myös Keltinmäen päiväkeskuksessa. Tällöin Rapinan ensimmäiseen pajaan osallistuneet oppilaat lukevat tekstejään päiväkeskuksen väelle ja niistä sekä niiden pohjalta yhteisestä asuinympäristöstä, sen historiasta ja nykypäivästä keskustellaan. Päivän ohjelmaan kuuluu myös Anun vetämä aforismipaja, jonka tuloksena syntyneet aforismit kuullaan päivän päätteeksi. Rapinan järjestämien kurssipäivien ohjaajina toimivat sanataideohjaajat Marja Ahonen ja Saara Laakso.

Kaikki projektissa syntyneet tekstit julkaistaan tuotoksia varten tehdyssä verkkolehdessä.

Päämäärä: Oppilaat niin kuin ikäihmisetkin havainnoivat omaa asuinaluettaan ja sen asukkaita uudella tavalla, tarkastelevat puhetta ja kirjoitusta sekä niiden välistä vuorovaikutusta ja samalla voimaantuvat luovina toimijoina yhtäältä tekstin tekijöinä ja toisaalta suhteessa omaan jokapäiväiseen asuinympäristöönsä. Lisäksi projektissa kohtaavat samassa lähiössä elävät eri sukupolvien edustajat. He myös toimivat toistensa yleisöinä ja keskustelukumppaneina projektin myötä syntyvässä dialogissa.

TEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT:

Katri Alatalo: katri.alatalo@gmail.com , 040 7611 567

Hankkeen suunnittelussa mukana: kirjailija Eeva Rohas (eeva.rohas@jyu.fi) Sanataideyhdistys Rapinan puheenjohtaja Miia Pirinen (miia.j.pirinen@student.jyu.fi)

Uutiset