Ilmakuvavideo Pansiossa

Tapahtuman tavoitteena on edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä taidelähtöisin keinoin, saada lähiön asukkaita liikkeelle ja ulos yhdessä, sekä toteuttaa yhteisötaideteos videon muodossa.

Videoteoksen ideana on se, että kopterikamera kuvaa ylhäältä ihmisten muodostamia kuvioita. Tapahtuman kohderyhmänä on kaikenikäiset, jotka haluavat osallistua. Muodostettavat kuviot tehdään ja harjoitellaan sen mukaan, että kaikki pystyvät suoriutumaan niistä. Paikalle tulleiden kesken arvotaan kulttuurilippuja. Toivomuksena on julkaista valmis video jossakin palvelussa muidenkin lähiöiden nähtäville ja siitä voisi jopa muodostua leikkimielinen yhteisötaideteos ”lähiöhaaste”.

Pyrimme saamaan ihmisten huomion ja mielenkiinnon saapua erilaisuudella, hauskuudella ja matalankynnyksen fiiliksellä. Mainonnan tulee osua oikeisiin kanaviin, jotta tavoitamme mahdollisimman paljon ihmisiä. Lähetämme alueella toimiville yhdistyksille ja seuroille mainoksemme, jonka he pystyvät välittämään suoraan omille kohderyhmilleen, jotka ovat kaikki myös meidän tapahtumamme kohderyhmiä.

Projektin SWOT

Strengths:

 • Samalla kuvaustekniikalla on toteutettu ennenkin samantyylinen ihmisten muodostama videotaideteos
 • Lähellä lähiössä – hanke on jo jokseenkin tuttu alueella asuville

Weaknesses:

 • Aikataulu on tiukka
 • Budjetti on rajallinen

Options:

 • Paikalle saapuvat ihmiset
 • Kalusto
 • Hyvä sää
 • Osaavat työntekijät (ohjaaja/koreografi, kuvaaja, julisteen suunnittelija)
 • B-suunnitelma

Threats:

 • Paikalle ei saavu ihmisiä tai paikalle saapuu liikaa ihmisiä
 • Huono sää
 • Tiukka aikataulu

 

Työryhmä: Sara Mäkinen, Lotta Valtanen & Amanda Saarni

Uutiset