Mitä tiedämme muista lähiöhankkeista?

Lähellä lähiössä -hanke ei suinkaan ole ensimmäínen lähiöiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta parantava hanke. Tuleva kultttuurituottaja Viivi Salonen vertaisarvioi (benchmarkkasi) mielenkiintoisimmat lähiöhankkeet, haastatteli hankkeiden vetäjiä ja kokosi yhteen ne kokemukset, joista meidän kannattaa oppia. Lähiöhankkeiden benchmarkkaus